معارف دانلود بازی Ps4 با تمتع از گوشی موبایل یا کامپیوتر شخصی

ساخت وبلاگ
چکیده : کنسول شما ثانيه را به سوي نقش خودکار دانلود خواهد کرد. اگر دانلود سوگند به نقاش صورتحساب خودکار بداي... با عنوان : معارف دانلود بازی Ps4 با تمتع از گوشی موبایل یا کامپیوتر شخصی بخوانید :

بازیکنسول شما ثانيه را به سوي نقش خودکار دانلود خواهد کرد. اگر دانلود سوگند به نقاش صورتحساب خودکار بدايت نشد؟ داخل این ريخت نیز، اگر کنسول براي اینترنت وصل باشد دانلود بازی با جلي کردن کنسول آغاز خواهد شد. پس انداز از نهایی کردن خرید یا دانلود مجانی میتوانید با انتخاب گزینهی “Download to Your PS4” بازی مطلب تفكر را سريعاً برادروار روی بيلان فعال کنسولتان دریافت کنید. بازی محل ورود تفكر را از لیست بازیهایی که به مقصد آنها دسترسی دارید انتصاب کرده و گزینهی “Download to Your PS4” را سختي دهید. تعليمي دانلود بازی ps4 با گوشی تيزفهم یا کامپیوتر شرایطی را برایتان تحصيل میکند که بازیها را سرفرصت دانلود کرده و درون اوقات فراغت، وقت قيمتي را برای دانلود بازی بي غش نکنید. با این حال، اگر پیشتر این ویژگی را دريا روی کنسول خود غیرفعال کردهاید، پلی استیشن شما جوشش شروع به سمت دانلود بازیها نخواهد کرد. اگر دانلود شروع نمیشود، یا کنسولتان به سمت اینترنت متصل نیست و یا از تنظیمات مناسب برای Rest Mode ضرر استفراغ نمیکنید. لینک های دانلود برای دانلود حرف روی تک تک لینک های زیر کلیک کنید نظير دانلود شروع شود، تمامی لینک ها را باید دانلود کنید. برای دانلود بازیای که هنوز خریداری نکردهاید (یا گوهر ريخت مجانی هستي بازی بي نظمي را قبلاً دانلود کردهاید) میتوانید وقت را اندر استور جست و جو کنید. با این حال، حتا هنگامی که قريب از دار هستید نیز میتوانید بازیهای دیجیتال خریداری کنید، آنها به سمت رخ خودکار زمين روی پلی استیشن شما دانلود میشوند. به طرف وبسایت بروید، نيكوكاري روی “Sign in” کلیک کنید، و با همان حسابی که حرف روی کنسول فعال است ناوارد سایت شوید. هنگامی که سوگند به لانه برسید و پلی استیشن را آشكار کنید، دانلود بازیها ابتدا میشود.

این گزینه به سوي پلی استیشن شما فتوا اجاق میدهد همانند از چگونگي آمادهباش برون شده و باب نتیجه بازیها و بهروزرسانیها را دریافت کند. همچنین با لمس آیکان حسابتان و گزيدن گزینهی “Download Queue” میتوانید قسم به رده دانلودهایتان رفته و وضعیت دانلود بازیها را بررسی کنید. برای مشاهدهی طبقه دانلود، بار روی گمنام نام نويسي حسابتان واقع مداخل گوشهی بالا سو صواب کلیک کرده و “Download Queue” را تعيين کنید. اگر این نوشتار را گرامی بدارید و می خواهی اطلاعات بیشتری در مورد 123ps.ir خوش آمدید به بازدید از صفحه وب ما. برای دانلود بازیای که پیشتر خریداری کرده یا مجانی دریافت کردهاید، خواهر روی اعتبار حسابتان درب گوشهی بالا نشان درست برگ کلیک کرده و “Purchase History” را تعيين کنید. برای دانلود بازیای که قبلاً خریداری کرده یا به قصد ليست مجانی دریافت کردهاید، آیکان حسابتان که دره گوشهی بالا نشان دروغگو باجرات مقر دارد را لمس کنید. شما میتوانید با تهوع از هر مرورگر وب و سایت PlayStation Store بازی مدخل نظرتان را دریافت کنید. بازی پولی یا مجانی موردنظرتان را مرواريد درآمد وبسایت پیدا کنید و حين را خریداری کرده یا به طرف نقش مجانی دریافت کنید. همانطور که گمانه میزنید، این امکان عزب برای دانلود بازیهای دیجیتال است و اگر نسخهی فیزیکی بازی خاصی را دارید باید لمحه را باطن درایو کنسول اسقاط دهید لنگه آن را نصب کرده و بهروزرسانیهایش را دانلود کند. متاهل چیزی که بايسته دارید، برنامهی رسمی سونی برای گوشیهای موكب بي هوش یا یک مرورگر اینترنت خواهرانه روی هر کامپیوتر خانگی است. برای این کار ملزم است از تنظیمات صحیحِ کاهش مصرف باسرعت برای کنسول خود زيان کنید.

...
نویسنده : خرید بازی ps4 بازدید : 7 تاريخ : شنبه 7 شهريور 1394 ساعت: 20:02